Kaikki vaihtomoottorit eivät ole samanlaisia

Tehdaskorjattu vaihtomoottori on teollisessa mittakaavassa toimivan yrityksen kunnostama moottori. Termi vaihtomoottori tarkoittaa, että vanha rikkinäinen moottori palautetaan valmistajalle osana kauppahintaa.

Vaihtomoottorit voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan:

  1. Uudelleen valmistettu moottori eli remanufactured engine
  2. Peruskorjattu moottori eli rebuilt engine
  3. Huoltokunnostettu moottori eli refurbished engine

1. Uudelleen valmistettu moottori eli remanufactured engine

Korkeinta laatutasoa edustaa uudelleenvalmistus. Vaihdossa palautuvista moottoreista kerätään tietoa, miten alkuperäistä konstruktiota pitää parantaa. Valmistajamme kehittää jokaista moottorityyppiä varten yksilöllisen valmistusprosessin. Uskallamme sanoa, että moottorit ovat massatuotettuja alkuperäiskappaleita tarkemmin tehtyjä.

Uudelleen valmistettu moottori koneistetaan ja kootaan tarkemmin ja huolellisemmin kuin massatuotettu moottori. Uudellen valmistettavat moottorit tuotetaan piensarjoina, jossa laatua voidaan valvoa massatuotantoa tarkemmin. Huippumodernit CNC-asemat ja laser-mittalaitteet mahdollistavat moottorin kriittisten osien tarkan sovittamisen: esim. kampiakselin laakeroinnit pystytään koneistamaan jopa 2/1000 mm tarkkuudella. Massatuotetuissa moottoreissa ei pyritä edes alle 1/100 mm tarkkuteen! Moninkertaisesti tarkempi mittaus- ja koneistus tuloutuu käyttäjälle pidempänä käyttöikänä. Laadun lukkona on kokenut teknikko, joka kokoaa moottorin.

Uudelleen valmistetussa moottorissa kaikki kuluvat osat ovat uusia. Moottorin kalleimmat, ja kestävimmät osat: sylinteriryhmä, kampiakseli ja kiertokanget kunnostetaan uutta vastaviksi. Sylinterikansi on uusi, tai uusilla osilla täysin kunnostettu. Tuotannossa kaikki osat koneistetaan haluttuun mittaan ja välykseen.

Alkuperäistä konstruktiota parannetaan tyyppikohtaisesti esim. käyttämällä kehitettyjä mäntiä, männänrenkaita, laakereita sekä mm. muokkaamalla öljypumpun asetuksia, laakerivälyksiä ja koneistuksen pinnanlaatua jne. Vastaavaan laatutasoon pyrkivät, ja pystyvät, vain urheiluautojen ja kilpamoottoreiden valmistajat.

Laatu vaatii asennetta – ja modernia tekniikkaa

Vaihtomoottoreiden tuotannossa valmistajan kokemus, tekninen osaaminen, ja tuotannon läpi kulkeva laatuajattelu ovat ratkaisevassa roolissa. Uudelleenvalmistetun moottorin tulee  olla vähintään tehdasuuden moottorin veroinen – tai parempi.

2000-luvun moottoreiden korkealaatuinen uudelleenvalmistus edellyttää usein modernin CNC-koneistuksen käyttämistä. Varsinkin 2010 jälkeen valmistetuissa moottoreissa tarvitaan jopa 2/1000 millimetrin mittaus- ja koneistustarkkuutta. Tällainen tarkkuus onnistuu vain CNC-koneilla ja laser-mittausvälineillä. Perinteinen mikrometri on liian karkea työkalu osaan uusimmista moottoreista.

Tekniikan rinnalla toinen kriittinen elementti on osaava ja sitoutunut henkilökunta. Moottorin kokoonpano on vaativaan teollista käsityötä, joka edellyttää kokemusta, huipputyökalut ja tinkimättömän laatuasenteen.

2. Peruskorjattu moottori eli rebuilt engine

Vaihtomoottori voidaan valmistaa myös edullisemmin, ja silti saavuttaa tarkoituksenmukainen laatutaso.

Peruskorjattu moottori saa kunnostuksessa yleensä uusia osakokonaisuuksia kuten männät, venttiilit, laakerit ja tiivisteet. Koneistukset tehdään perinteisellä kalustolla (tarkkuus 1/100 mm). Laadukaasti peruskorjattu moottori lähestyy, tai saavuttaa, tehdasuuden moottorin tason. Vastaavasti hinta on edullisempi kuin uudelleen valmistetussa koneessa.

3. Huoltokunnostettu moottori eli refurbished engine

Kun moottori kunnostetaan tarpeelliselta osin, voidaan puhua huoltokunnostuksesta tai kevyestä koneremontista. Yleensä uusitaan liian kuluneet ja vialliset osat. Esim. venttiilit vain tarpeelliselta osin, männänrenkaat ja laakerit sekä jakopää tarpeelliselta osin. Hyvästä lähtökohdasta aloitettaessa ns. huoltokunnostus voi riittää laadukkaaseen lopputulokseen. Kaikkein halvimmat vaihtomoottorit ovat aina huoltokunnostettuja – eli pienimmän työn ja osien määrän kautta valmistettuja.

Halvat moottorit eivät ole tietäjien tekemiä

Vaihtomoottorin valmistus ei ole taikojen tekemistä, vaan vaativaa teollista käsityötä. Lopputuloksen laatu ja hinta kulkevat käsi kädessä. Eli: hinta korreloi suoraan uusien osien ja koneistustyön määrän ja laadun – eli lopputuotteen laadun kanssa. Moottorityössä halpa hinta saadaan aikaan vain yhdellä menetelmällä: tinkimällä lopputuotteen laadusta!

Markkinoiden halvimmat vaihtomoottorit tulevat tuntemattomista pikkupajoista – ei tehtaista. Hyvin halpa kone voi olla tehty jossain idässä – mutta myös Suomessa. Yhteistä näille valmistajille on kyky kadota kun halvan moottorin kanssa tulee ongelmia.